cong-ty-xay-dung

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng.

(Xây dựng) – Về hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình , Bộ Xây Dựng đã có Văn bản số 3101/BXD-KTXD gửi đén Ban quản lý dự án xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
 
 
Được biết ngày 15/4/2015, Ban Quản Lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố (BQL) ký Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trọn gói số 60/2015/HĐKT-CONINCO với Chi nhánh Cty CP Tư vấn công nghiệp thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco (TP Hà Nội) với thời hạn là 12 tháng để giám sát tất cả các hạng mục thuộc dự án “Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố”. Đến nay đã hơn 30 tháng nhưng dự án chưa hoàn thành với nhiều lý do khách quan và chủ quan, không phải do lỗi của tư vấn giám sát Coninco và tư vấn vẫn tiếp tục giám sát. Ngày 15/6/2017, UBND TP Hồ Chí Minh có Công văn số 3675/UBND-DA chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch Thành phố đến hết tháng 4/2018.
 
 
Hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng.
Phối cảnh Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP Hồ Chí Minh.
 
 
Vì thời gian thực hiện Dự án có sự thay đổi dẫn đến việc thực hiện hợp đồng bị kéo dài thêm 24 tháng và đã có sự cho phép của cấp thẩm quyền. Do đó, Công ty Coninco đề đã nghị được xem xét các chi phí phát sinh đối với công việc tư vấn giám sát so với Hợp đồng số 60/2015/HĐKT-CONINCO đã ký.
 
Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (nay là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015) thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Đối với hợp đồng trọn gói, trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện.
 
Đối với Hợp đồng Tư vấn giám sát xây dựng công trình số 60/2015/HĐKT/CONINCO ngày 15/4/2015 được ký kết giữa Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố và Cty cổ phần Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco, việc thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo Điều 10 của Hợp đồng. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

 

Theo Bộ Xây Dựng

Tin tức