cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1433240483KCN.Thu.Thua.Long.An.jpg

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ THỦ THỪA

• Quy mô : 192 ha

• Công năng : Khu công nghiệp và khu dân cư tái định cư

• Địa điểm : thị trấn Thủ Thừa, Long An

• Tổng mức đầu tư : 2000 tỉ đồng

• Chủ đầu tư : Công ty TNHH Beautiful & City Vina Construction (Hàn Quốc)

• Phạm vi công việc : Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000, xin phép xây dựng.

[Các dự án cùng loại]