cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1414638777duyen hai.jpg

NHÀ MÁY NHIỆT DIỆN DUYÊN HẢI I

• Quy mô : 461 ha   
• Công năng : Nhà máy nhiệt điện 
• Địa điểm : xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh    
• Tổng mức đầu tư  : 1,6 tỉ USD
• Chủ đầu tư : Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN)      
• Phạm vi công việc : Quản lý khối lượng (QS) cho nhà thầu EPC GEDI.

[Các dự án cùng loại]