cong-ty-xay-dung

Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi - Giai đoạn 1B.
 
Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 1.050.463m2, thuộc phường Trương Quang Trọng (191.154,1m2), xã Tịnh Ấn Tây (723.000,9m2), TP Quảng Ngãi và xã Tịnh Hà (136.308m2), huyện Sơn Tịnh. Trong đó, diện tích quy hoạch đầu tư xây dựng mới là 772.179m2, diện tích quy hoạch chỉnh trang đô thị là 278.284m2.
 
Dự án Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của TP Quảng Ngãi.
Dự án Khu đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của TP Quảng Ngãi.
 
Dự án có giới cận phía Đông giáp nhà dân, ruộng lúa, trường THCS Tịnh Ấn Tây; phía Tây giáp nhà dân, khu dân cư, đất trồng lúa; phía Nam giáp nhà dân và đất trồng; phía Bắc giáp kênh nước, nhà dân, đất trồng lúa.
 
Đây là khu đô thị - dịch vụ kết hợp công viên cây xanh đô thị được quy hoạch xây dựng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm khai thác quỹ đất, đáp ứng nhu cầu dân cư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối; góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của TP Quảng Ngãi.
 
Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Quảng Ngãi đến năm 2030 nói riêng.
 
Xây dựng một khu đô thị - dịch vụ văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch chi tiết. Làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp giấy phép xây dựng và quản lý quá trình đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
 
Nhiệm vụ quy hoạch: Xác định quy mô, ranh giới khu vực thiết kế; Xác định tính chất, vai trò của khu vực quy hoạch; Thu thập xử lý số liệu, tài liệu hiện trạng kinh tế - xã hội và xây dựng tổng hợp tại địa bàn khu vực quy hoạch; Phân tích và đánh giá đúng hiện trạng cảnh quan tự nhiên, dân cư, hiện trạng sử dụng đất, công trinh kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
 
Rà soát các quy hoạch có liên quan; Nghiên cứu cập nhật, kết nối những dự án chính đang và sắp triển khai trong khu vực quy hoạch; Đề xuất các giải pháp phân bố đất đai theo các nhu cầu sử dụng đất trong khu vực quy hoạch; Cân đối hợp lý việc sử dụng đất đai và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chí về quản lý quy hoạch đô thị;
 
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, thiết kế đô thị phù hợp với đặc thù của địa phương; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật mang tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch chung đô thị, khớp nối đồng bộ với các khu vực kế cận; Đề xuất các giải pháp thực hiện và xác định các hang mục công trình ưu tiên đều tư xây dựng trong từng giai đoạn.
 
Theo BAOXAYDUNG

Tin tức