cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1414635750hv tu phap.jpg

HỌC VIỆN TƯ PHÁP TP.HCM

• Quy mô : 17ha
• Công năng : Học viện tư pháp.
• Địa điểm : phường Long Phước, Quận 9, TP.HCM
• Tổng mức đầu tư : 800 tỉ đồng
• Chủ đầu tư : Học viện tư pháp
• Phạm vi công việc : Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

[Các dự án cùng loại]