cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1414637005aroma.jpg

IJC AROMA

• Quy mô: 4 block 20 tầng + 1 block 3 tầng 

• Công năng: căn hộ chuyên gia thông minh, trung tâm thương mại

• Địa điểm: thành phố mới Bình Dương  

• Tổng mức đầu tư: 1,000 tỉ đồng

• Chủ đầu tư: Becamex IJC  

• Phạm vi công việc: Thẩm tra dự toán, tư vấn giám sát, quản lý dự án .

[Các dự án cùng loại]