cong-ty-xay-dung

Ký Kết Thiết Kế Nghĩa Trang Sinh Thái Bắc Phan Thiết

Ngày 03/6/2013, hợp đồng tư vấn thiết kế dự án "Nghĩa trang sinh Thái Bắc Phan Thiết" đã được ký kết giữ nhà đầu tư, chủ đầu tư và tư vấn thiết kế Song Nam.