cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1512028649ks-new-world.jpg /upload/piclib/large/1512028709ks-new-world1.jpg

NEW WORLD HOTEL

• Công năng : Khách sạn 5 sao
• Địa điểm : 76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh
• Chủ đầu tư : Khách sạn New World
• Phạm vi công việc : Thẩm tra dự toán, cải tạo nâng cấp khách sạn

[Các dự án cùng loại]