cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1440038546Tu van dau thau ngam hoa cap SCTV 1.jpg /upload/piclib/large/1440038564Tu van dau thau ngam hoa cap SCTV 2.jpg

NGẦM HÓA CÁP QUANG SCTV VÀ ĐIỆN LỰC

• Quy mô : Ngầm hóa hệ thống cáp quang của SCTV và điện lực TP.HCM

• Địa điểm : thành phố Hồ Chí Minh 

• Chủ đầu tư : SCTV và EVN

• Phạm vi công việc : Tư vấn đấu thầu

[Các dự án cùng loại]