cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/14140313901.jpg /upload/piclib/large/14140314042.jpg /upload/piclib/large/141403602501-cong chinh.jpg /upload/piclib/large/141403606409- cong phu.jpg /upload/piclib/large/141403608510-cogn cong giao.jpg /upload/piclib/large/14140314162a.jpg /upload/piclib/large/14140314273.jpg /upload/piclib/large/141403610106- thap.jpg

NGHĨA TRANG SINH THÁI BẮC PHAN THIẾT

• Quy mô : 128 ha

• Công năng : Công viên nghĩa trang sinh thái

• Địa điểm : thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

• Tổng mức đầu tư : 300 tỉ đồng • Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Tống Nam Thái Sơn

• Phạm vi công việc : Khảo sát địa hình, địa chất. Quy hoạch 1/2000, 1/500. Thiết kế chi tiết hạ tầng và công trình. Xin phép xây dựng.

* Công trình có tượng Phật Di Lặc cao 49m, đạt kỷ lục Đông Nam Á.

[Các dự án cùng loại]