cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1414637836khoa hoc thuy loi.jpg

TRỤ SỞ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

- Quy mô : 15 tầng + 2 hầm, CFA = 20.000m2
- Công năng : trụ sở làm việc
- Địa điểm : 2A Nguyễn Biểu, quận 5, TP.HCM
- Tổng mức đầu tư : 200 tỉ đồng
- Chủ đầu tư : Viện khoa học thủy lợi Miền Nam
- Phạm vi công việc : thiết kế kết cấu và cơ điện. 

[Các dự án cùng loại]