cong-ty-xay-dung
/upload/piclib/large/1414638838binh duong.JPG

TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN BÌNH DƯƠNG

• Quy mô: 2.5 ha 
• Công năng: Trung tâm sinh hoạt thanh niên
• Địa điểm: Thành phố mới Bình Dương    
• Tổng mức đầu tư: 400 tỉ đồng
• Chủ đầu tư: Tỉnh Đoàn Bình Dương  
• Phạm vi công việc: Tư vấn thiết kế.

[Các dự án cùng loại]