cong-ty-xay-dung

Tất Niên Tết 2011

Ngày 14/1/2012, Song Nam và XN.TVXD 3 - ACCCo đã tổ chức tiệc tất niên tại Nhà Hàng Ẩm Thực Thanh Đa.

 Trong phần tổng kết và khen thưởng năm 2011, Song Nam đã tuyên dương và khen thưởng các nhân viên xuất sắc trong năm 2011.

Phần thi trình bày mơ ước năm 2012, giải nhất đã thuộc về phòng phát triển kinh doanh với các ý tưởng và thể hiện rất hiện đại, ngắn gọn, súc tích và mang nhiều ý nghĩ sâu sắc.

 KS. Phùng Thị Châu Bình

(Nhân Viên Xuất Sắc phòng Tư Vấn Thiết Kế)

 KS. Lương Thanh Tùng  

 (Nhân Viên Xuất Sắc phòng Quản Lý Xây Dựng)

KS. Võ Thanh Bình - TP. QLXD                                              

(Được tuyên dương cho những nỗ lực trong năm 2011 )

Phòng Phát Triển Kinh Doanh  

(Nhận giải thể hiện Ước mơ 2012 hay nhất)