Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat FB
Chat Zalo

TRỤ SỞ CÔNG TY TRẦN QUỐC LUẬT

TRỤ SỞ CÔNG TY TRẦN QUỐC LUẬT
TRỤ SỞ CÔNG TY TRẦN QUỐC LUẬT

• Quy mô : 8 tầng + 1 hầm
• Công năng : Cao ốc phức hợp: ngân hàng, văn phòng, giải trí và penthouse.
• Địa điểm : An Phú, Thuận An, Bình Dương
• Tổng mức đầu tư : 40 tỉ đồng
• Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Trần Quốc Luật
• Phạm vi công việc : Tư vấn Thiết kế